Re: vietnam c talk show về Gay/Lesbo


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 01, 2018 at 15:11:03:

In Reply to: vietnam c talk show về Gay/Lesbo posted by DG on Dec 01, 2018 at 14:58:48:

Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 12:53:02:
In Reply to: Re: Đường tnh 2 nẻo posted by Hải u on Dec 01, 2018 at 11:11:54:

giả vờ nhờ c bạn gh đn, ri thế no cũng c goats hẹn o*? ddo' đi ăn chung đ HA you nn watch out hahahaha (chọt cho HA nn chơi hahaha)
----
Hm nay DG chọt qu nha ... củng chọt dưới kia vi anh Ru nửa :))
Đi starbucks voi friend về rồi m củng khg thấy P về

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]