Re: Đến nhà Duy Linh ....


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 13, 2019 at 19:33:38:

In Reply to: Re: Đến nhà Duy Linh .... posted by DG on Jan 13, 2019 at 17:02:03:

ak mới về đến nhà! Mai các con phải đi làm và các cháu phải đi học .... Về sớm cho mọi người c̣n đi ngủ:):)
Cám ơn DG cho lời chúc BD nhé . Nguyên cả tháng một, hễ ak thích mua bán hay làm ǵ th́ cứ ...cười ...my BDay!!! ai trong gia đ́nh cũng chiều ak hết á:):) đă không DG??? (J/K)
Hôm qua t́m phim xem, ak hỏi DG mà không thấy trả lời:(:(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]