Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar


Posted by :-) ..172..19.135 on Nov 06, 2018 at 10:37:09:

In Reply to: Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar posted by :-) on Nov 06, 2018 at 10:27:36:

Hihihih anh hh
Sng giờ hơi bị đủ thứ chuyện, cho nn vậy 😝🙃
Con dn trong phng tắm, gh rợn v cn nằm đ ah.
Xe hết bnh điện v hong tắt đn từ tối hm qua, đi lm trể.
Chết rồi qun uống thuốc hm nay 😶Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]