Re: đi mễ


Posted by lv ..104..254.26 on Jul 15, 2019 at 09:16:31:

In Reply to: Re: đi mễ posted by Phù Vân on Jul 15, 2019 at 08:55:52:

Không đơn giản như anh PV nói đâu, lái xe qua Mễ rất risky, bảo hiểm xe của ḿnh không cover bên Mễ, ḿnh phải mua 1 bảo riêng cho chuyến đi, chưa nói có nhiều rủi ro và nhất là nếu mà có chuyện ǵ và lien quan đến nhà thường hay cảnh sát th́ oh may God ... không lường đưọc .. tốt nhất là đi chơi all inclusive ḿnh bay qua đó ở resort ăn uống không lo và khá an toàn nữa, lv đi Cancun, cabo san lucas chơi nhie^`u lần rồi, thích lắm, qua đó làm King and Queen 1 tuần thích hơn anh PV ơi :)... Đừng lái xe ngay cả short trip như ddi Ensenada ... Q ơi, nếu qua đó chơi nhớ giữ tờ giấy disembark ca^?n tha^.n vi` khi ddi ra ma` ma^'t to*` ddo' thi` tu.i custom cua? Me^~ ddoi` tu*` $50-$100 ddo' Q :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]