Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 10:49:34:

In Reply to: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 10:35:58:

cám ơn giờ học Pháp Văn nhen M

ùa, thì qua thư M ti học thm , văn phạm thì M vít đúng, còn cách dùng chữ thì hay, nn ti phải học M chứ sao

ṇi dung cảm đ̣ng, bày tỏ tình cảm với b́ nui với lòng bít ơn ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]