Re: Mẹ


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 25, 2020 at 06:48:49:

In Reply to: Re: Mẹ posted by B on Mar 25, 2020 at 06:43:54:

ahahhaah ....đằng Bờm chỉ tht thọt gậy vo bnh xe thi ...ahhaha

mnh nghĩ đằng kia KT khng c m chỉ tớ đu, m l he đang muốn khoe he lm ăn ft đạt đ thi ...mnh nn thng cảm v vui cho him ....chứ hồi xưa KT đu c ngho kh g đu Bờm hỉ ...giờ he đang hnh diện l he lm ăn ft đạt đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]