Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 07, 2018 at 08:30:29:

In Reply to: Re: chào buổi sáng ..... chúc vạn sự tốt lành posted by tn on Nov 07, 2018 at 08:20:37:

Ztui vui nhưng thấy chưa hoàn toàn v́ Texas c̣n quá đỏ (republican thăng nhiều vị trí)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]