Re: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 11:27:52:

In Reply to: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng posted by :-) on Nov 07, 2018 at 10:16:55:


Cô Sóng à,

Hai đứa ḿnh mắc cái giống ǵ mà post hai bài kế nhau. Bài nào cũng có chữ "tiếc".

Cô mua cà phê cho tôi hỉ ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]