Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :) ..99..81.254 on Nov 07, 2018 at 10:56:53:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 07:09:05:

Sorry, "check & balance" kiểu dng đn b ra bi nhọ đn ng tui khng c ham. Ku go phe ta ra đập ph ngoi đường, harrass thin hạ tui thấy hạ cấp ....

Tui ni B Tồ của ng sẽ về vườn chăn vịt cho vợ thay v dọn ln DC ở... ng ni đ ghi "nụ cười đẹp" của tui v sổ c độ giờ qun rồi sao??

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]