Bệnh !


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 07, 2018 at 19:14:41:

ha ha ha

Đằng kia than l mất bửu bối rồi lại bị sưng to nhiếp hộ tuyến
Nay 1 đằng nọ lại ưu tư l c bướu trong tử cung !

Sao ton l bệnh ngay hạ bộ khng - mệt qu !
Khng r l do cc đằng đam m lm chuyện khờ dại nn mắc phải cc chứng o*? ha. bo^. hay la` vi` thie^'u bo^. ha. ???

Tớ nhớ thm Sơn Dương cũng bị bướu tử cung nn họ c cắt ton bộ tử cung !
Chu' So*n Du*o*ng vi` the^' bo? ve^` VN la^'y vo*. nhi' ddo' !

Good luck cho ai ma('cpha?i ca'c chu*'ng be^.nh ha. bo^. !

Ối i KT ơi l DG ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]