Re: hên hay sui


Posted by DG + ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 10:10:48:

In Reply to: Re: hên hay sui posted by tn on Nov 08, 2018 at 09:59:09:

chị ấy mới text nói có cóc … DG xin chị vài trái hihihi

mận đỏ chị cho sa'ng nay ăn lạt nhách, dở ẹc … hy vọng cóc ngon hơn hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]