Re: DG ==> flat iron


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 10:20:36:

In Reply to: Re: DG ==> flat iron posted by TLN on Jan 15, 2019 at 10:17:15:

chị ni lm em hơi ớn :)

sa'ng nay du`ng luọc trn, sy tc với cht nuc, tc cp v em khong cắt tc ngắn qu nữa (ngắn trn cằm) v nhn ngố ngo . em để tc di ra đuọc 2 thng thnh kiểu bob hairstyle nn giờ chải cp v , hy vo.ng ci flat iron lm tc nhn đẹp hơn l du`ng my syMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]