Re: bán than


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 08, 2018 at 12:32:15:

In Reply to: Re: bán than posted by ch on Nov 08, 2018 at 11:41:45:


CG hay PG ǵ cũng tuỳ thôi anh ch ui,,, có nhieu cô dzữ hơn chằng nữa hihihihi,,,,

tn thấy nguoi ngày nào cũng đi lễ, cũng đọc kinh,,, mà she lo cho mẹ ruột thôi, chứ mẹ chồng th́ she khong đá đụng tơ"i, ..... thôi nói ra giống ḿnh đang nói xấu nguoi khác .... zipppppMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]