Re: chồng, vợ


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Dec 10, 2019 at 12:04:21:

In Reply to: Re: chồng, vợ posted by DG on Dec 10, 2019 at 11:41:56:


"Lịch sự" l những g rất bề ngoi, c khi lại cn thiếu ci chn tnh.

Ti nghĩ ng X của c khng phải lc no cũng dng chữ "mụ", chữ "bả" khi ni về c m chỉ dng những từ ny trong thn quen, b con thn thiết. Việc ổng khen c "viết sofware giỏi" cho thấy sự coi trọng v hnh diện về c.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]