Re: bc Lz ... update chiện tnh 50 năm


Posted by My ..198..152.51 on Dec 05, 2018 at 09:12:28:

In Reply to: Re: bc Lz ... update chiện tnh 50 năm posted by CH on Dec 05, 2018 at 08:55:10:

Khng biết nCH c theo di từ đu khng a? Chng v nng l tnh cũ, ngy xưa iu nhau ra riết m gia đnh ph đm cho tan ... 50 năm sau tnh cờ gặp lại qua net l như c tiếng st i tnh ... nổ ầm ầm zị ... hi hi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]