Re: bán than


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 08, 2018 at 11:10:50:

In Reply to: bán than posted by Mây on Nov 08, 2018 at 10:55:55:


Ha! Sao mà các cô các bà hay có cái "than" này vậy quá ha?

Hồi nẫm xa xưa tôi có mang guốc cao gót phịa ra một cái "than" tương tự. Hôm nào đem ra "clean up" mời cô đọc hỉ?

Trả công 1 ly cà phê thôi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]