Re: Vu Vơ ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Jan 15, 2019 at 11:44:49:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by KT on Jan 15, 2019 at 11:34:35:

Vậy th́ tùy bx bác thôi, bác ngại ǵ nữa :)

Cái vụ cắt đất ra bán th́ tôi không chắc lắm, h́nh như cũng phải xin phép chính quyền, không biết có dễ không. Nhưng nếu nhà rẻ và ḿnh có tiền dư thừa không để làm ǵ th́ invest vào cái nhà cũng ko phải là dở.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]