Re: giống cô Q


Posted by Lz ..107..116.91 on Jan 15, 2019 at 13:56:16:

In Reply to: giống cô Q posted by tbm on Jan 15, 2019 at 13:47:05:

May cho bác là không giới thiệu, chứ bác giới thiệu th́ tốt đẹp chưa chắc có ai cảm ơn, mà có chuyện ǵ th́ hai cô đem bác ra rủa trước nhất :)

Hơn nữa hai người rất thông minh, rất independent, đều có high self-image th́ chưa chắc đă hợp nhau làm bạn. V́ họ nghi ngờ nhau quá nhiều :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]