Re: Bà ...


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 19:33:29:

In Reply to: Bà ... posted by Hải Âu on Nov 08, 2018 at 18:15:52:

biết dzị hôm bữa DG nên wait ... hôm nay lên lại website áo bữa DG mua $10.20, giờ họ bán lại giá $6.39 ... gọi họ để do price adjustment, họ nói tiệm khong có do price adjustment, dỏm thiệt .... đi order lại th́ lỗ v́ tiền shipping .... thôi keep cho xong ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]