Re: My & tinh


Posted by Lz++ ..107..116.91 on Jan 15, 2019 at 13:57:39:

In Reply to: Re: My & tinh posted by Lz on Jan 15, 2019 at 13:48:52:

Ni thm l ti chỉ thắc mắc để học hỏi thm thi, bởi c nhiều ci ti ko biết (c đọc Php văn bao giờ đu m biết), chứ ko phải l bắt bẻ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]