Re: Vu Vơ ...


Posted by DG + ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 14:08:50:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by MSP on Jan 15, 2019 at 13:53:09:

hồi xưa c ci tiện Cache , DG thch mua o đầm ở đ, o c thun, vải hơi dầy nhưng c nhiều mu + hnh vẽ nhn lạ mắt DG mua đuọc 2 ci, ri n dẹp tiệm lun, tiếc quMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]