nợ thơ


Posted by tbm ..23..249.121 on Dec 05, 2018 at 11:09:18:

Nợ 1 bi

Đă bao ma, vẫn nợ một bi thơ
Khng thể no nợ t thm t nữa
Nếu vội vả trả liền như đă hứa
Th cn g ngy thng, để bung tơ

Đă bao ma, vẫn nợ một bi thơ
D l thế, em cũng đừng đợi nh
Cho ta giữ, trong tm hồn quạnh quẽ
Một sợi buồn, ngy thng để ngu ngơ

Đă bao ma, cứ hỏi mi v sao
Nợ nhỏ b, khất hoi, mnh thật lạ
Rủi ro chết bất ngờ, khng kịp trả
Chẳng lẽ đnh phải trả kiếp sau

Biết bao ma l rụng đă qua mau
Bi thơ ấy, sao vẫn cn thiếu nợ
Ny em gi ! đừng lm cho ta sợ
Một bi thơ, đă nợ lắm v nhau

duydinhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]