Re: I don't like cooking :)


Posted by Q ..142..44.99 on Oct 04, 2018 at 18:38:43:

In Reply to: I don't like cooking :) posted by DG on Oct 04, 2018 at 16:22:03:

đời sống c l bao m nấu nướng cho n khổ, trừ mnh mnh thch nấu, cn lại ngho th ăn qua loa rau luộc vừa rẻ vừa tốt cho sức khoẻ, giu th ra ngoi ăn tiệm
mnh thấy ăn uống l ci t quan trọng nhất trong cuộc đời mnhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]