Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 15, 2019 at 13:21:33:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by KT on Feb 15, 2019 at 13:14:22:

mình đi shopping hay quen những ng mỹ, riết rồi quen mặt nhau, họ mở bóp lấy hình con cái họ ra cho coi nữa, có bác mỹ kia kể chuyện ông có con gái bị thiểu năng phải ở trg trường đặc biệt v.v rồi ông kể ông vào thăm gặp con nói chuyện gì gì gì, mà ông khg có vẻ gì mặc cảm hay khổ cho số phận ông gì hết, ông kể chuyện vui vẽ kiểu như tâm tình chứ khg phải than …
ông quen cả 2 vc mình, vì cuối tuần là ax đi chung, ông thích nói chuyện về xe mô tô với ax, còn ông thích nói chuyện con cái ông với mình


mình khg có ý nói gì G, mình chỉ là kể chuyện ng mỹ ehehe, vô tình ngay post của G thôi, sorry GMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]