Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 13:14:22:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ posted by tinh on Feb 15, 2019 at 13:05:22:

Ng mỹ thấy được hơn ng VN nhiều thứ VN ở mỹ lu cng ngy cng hay ra, về VN chắc khg sống nổi ihihiiii

KT cũng nghĩ y chang như tinh vậy, c lần, lc đ mấy người em của KT mới qua, cứ c chuyện lộn xộn hoi KT bực qu ni mấy người bn VN mới qua hay lộn xộn qu thế l đụng chạm tới đm em rể Hahqhaha lc đ KT c tới 3 đứa em rể mới qua lận, tụi n chắc lc dfos ght KT lắm :))). Nhưng khng sao , ght th cho ght KT thấy g ni đ, trng ai rng chịu :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]