Pain


Posted by KT ..73..87.192 on May 14, 2019 at 13:35:41:

Sau khi giải phẩu c̣n thuốc tê nên không thấy đau, giờ hết thuốc tê đau ê luôn cái mặt, TLN nói không sai tí nàoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]