Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 13:12:34:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by tinh on Feb 15, 2019 at 13:05:22:

mỹ ít than v́ họ khong bưng gia đ́nh về ở chung … ne^'u DG ma` o*? rie^ng nhu* HA or Tinh thi` cha('c cu~ng cha? than va?n vu. chi. bi.nh va` ba ma' cho^`ng hihihi :)

Cảnh sát mỹ có lần tới giúp DG vụ chị bịnh c̣n bảo DG phải cho chị ở riêng … tụi mỹ sức mấy dám cho ở như vậy … nha^'t la` nguoi` bi.nh nhu* chi. ha('n

DG đem lên đây than chỉ v́ muốn xă stress thôi , chứ ôm trong lo`ng riết chắc khùng như chị hắn hihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]