Re: Bàn tự xoay ở VN


Posted by :{ ) ..73..161.165 on Jun 22, 2018 at 22:34:33:

In Reply to: Re: Bàn tự xoay ở VN posted by Lz on Jun 22, 2018 at 17:53:14:


"Chấm" cái câu này quá! Hahaha!

"Bây giờ bác chưa thấy th́ nói vậy, chứ bác thấy rồi th́ sẽ qú xuống nói "Tạ ơn Chúa cho con biết bác Lz, để bác ấy chỉ cho con biết những thứ kỳ lạ như thế này, chứ không th́ con sống đến già e cũng chưa bao giờ biết có những thứ ấy" :)

Cô htc c̣n không mau mau mượn đôi guốc của cô Tui ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]