Re: chỉ để đây và không nói ǵ


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 14, 2020 at 07:47:44:

In Reply to: Re: chỉ để đây và không nói ǵ posted by Bờm on Sep 14, 2020 at 07:14:44:

Rally indoor ngay trong mùa dịch có thất đức không
cứ tiểu bang nào nghe ông Trump tới đó rally là dân nơi đó nên tự cách ly cho thọ heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]