Re: Cappuccino starbucks


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jul 20, 2019 at 12:02:34:

In Reply to: Re: Cappuccino starbucks posted by DG on Jul 20, 2019 at 10:59:41:

Hm nay vợ chồng P đi ra ngoi trể nn giờ ny cn ở đy ... chờ P mua lunch về cho ăn ... ri tnh sau :))
P mua g th ăn đ ... hong c lộn xộn :)) j'kMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]