Re: What percent of people in the world are vegetarian?


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 09, 2018 at 19:20:49:

In Reply to: Re: What percent of people in the world are vegetarian? posted by honhoang on Sep 09, 2018 at 19:15:54:

Khng phải người khc khng coi chuyện ăn chay quan trọng đồng nghĩa với:
1) Khng nn ni về ăn chay v lợi ch của n
2) Biết đu đ đến lc cc bạn nn c ci nhn khc về lối ẩm thực của chng ta đ bị ty haMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]