Re: I don't like cooking :)


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 04, 2018 at 19:02:54:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by DG on Oct 04, 2018 at 18:42:41:


tn th́ lại quan trọng chuyện ăn uống hơn là ăn mặc :):)

tn fái ngon + bổ + rẻ

cái mà tn khong thích làm là bánh ngọt, chè ....

sinh ra đứa con gái nguợc lại mẹ, thích làm bánh :):):)

hôm nay tn làm khuya 1 tíMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]