Re: mưa


Posted by CH ..104..192.71 on Mar 13, 2018 at 14:31:07:

In Reply to: Re: mưa posted by MSP on Mar 13, 2018 at 14:19:56:

Có lần cũng nói chuyện này với mấy cô bạn chuyện mua ví đắt tiền . Nghiệm ra là tính ai mà thiết thực và ít điệu th́ không sắm mấy cái này chỉ v́ thấy phí . Cứ nghĩ cho con, đi chơi, sửa nhà và vv th́ không bao giờ mua ví đắt tiền . Hy vọng bà Tui hỏng có đi ngang đọc :))

MSP cũng sắm rồi (trải nghiệm rồi) mà không thích th́ Chanel hay hiệu ǵ cũng vậy thôi . Có dịp nên chạy qua Milan coi họ bán đồ . Kiểu mới không nói mà dân đi qua đi lại cũng quá chừng chừng . Ḿnh đi ngang ngửi mùa cà ching, cà ching cà ching

ông chồng th́ ưa nói, em thích th́ mua đi nhưng rồi MSP nói, em muốn cả nhà cùng hưởng - nhà đứa nào cũng ham đi chơi đó mờ :)
>>> Ổng hỏi có làm greenhouse hong, MSP dám Ừa liền háMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]