Re: bác sĩ


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 22, 2021 at 14:31:32:

In Reply to: Re: bác sĩ posted by Lz on Jan 22, 2021 at 14:25:05:

khong c̣n refill mới phải Xin toa mà thuốc c̣n 2 tuần mới hết, 2 tuần truóc phone Xin toa, họ nói đông bệnh nhân hẹn hôm nay doctor sẽ phone rùi cho, vậy mà mới phone ra office, họ nói bs chưa tới làm …. sợ chết th́ close office nghỉ 1 thời gian đi, khong dám gặp bệnh nhân, chỉ nói qua phone mà c̣n khong chịu làm , bs ǵ vô luong tâm quá … má chồng khong chịu đổi doctor khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]