thanksgiving dinner


Posted by Q ..23..67.78 on Nov 22, 2019 at 19:28:13:

c ai co kế hoạch nấu nướng g chưa
nh chỉ c 3 mẹ con
khng c g cho con ăn th cũng tội, nấu ra khng ăn hết quăng đi cũng tội nn sẽ đi mua 1 con g ty về lấy 1 bn ức, 1 bn đi ướp nướng,, phần cn lại để nấu nước soup luộc m từ từ
lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]