Re: I don't like cooking :)


Posted by Q ..142..44.99 on Oct 04, 2018 at 18:53:19:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by DG on Oct 04, 2018 at 18:42:41:

chẳng c g phải bận tm cả, mnh cũng nấu qua loa nhưng cc con mnh tỏ ra rất hi lng với đồ mnh nấu, đồ mua , pizza cực chẳng đ n mới ăn, lunch n cũng bới đi chứ khng chịu ăn đồ ở trườngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]