Re: đại tẩu


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Aug 10, 2018 at 11:03:37:

In Reply to: Re: đại tẩu posted by My on Aug 10, 2018 at 10:28:20:

ak về hưu rồi m cn "tra tấn" ak thế ny hở My:):):)
Hm nay khng c chu nội, ak định thay chậu cho "rất nhiều" cy lan. Thi cứ đọc DG trả lời tạm đi, ak cũng tựa như vậy đ:):). L do của ak th được sinh ra đ vậy rồi ...Khi no thật c giờ & c hứng ak sẽ kể My nghe nh:):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]