Re: nói chuyện shopping


Posted by KT ..107..109.19 on Nov 27, 2018 at 08:03:59:

In Reply to: nói chuyện shopping posted by Q on Nov 26, 2018 at 19:36:25:

Nói chuyện shopping, hôm thứ sáu chở bx đi shopping, vô Michael Kors thấy họ sale 75%, thêm 15% của 75% nữa bx mua trên $1,700 giỏ, bóp để Xmas tặng cho thợ, bx nói rẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]