Re: thanksgiving dinner


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 22, 2019 at 20:19:13:

In Reply to: Re: thanksgiving dinner posted by ch on Nov 22, 2019 at 19:40:49:

đn ng trong VS giỏi nội trợ qu , mấy c vợ của cc anh trong ny tha hồ ngồi run đi, xem phim, v chờ anh chồng cook cho ăn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]