Re: mưa


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 14:42:09:

In Reply to: Re: mưa posted by CH on Mar 13, 2018 at 14:31:07:

giờ ḿnh đang rủng rỉnh có cà ching, có thể xài thoải mái nhưng tính ḿnh vậy rồi, khg có ham thích cho lắm nên dù ông chồng có cổ vũ cho mua cũng khg mua :)

sẽ làm 1 chuyến đi châu âu và japan - đang để dành tiền hi hi

ba má MSP qua Paris rồi, ba má nói mấy tụi Tàu nó vô LV với Chanel nó mua nhiều lắm

đang đắn đo mua TV, ông chồng muốn mua OLED nhưng MSP nói mua smart đủ xài rồi ... MSP muốn mua leather sofa nhưng ông chồng lại nói con nó sẽ làm dơ làm hư, mua loại vải thôi - cuối cùng chưa ngă ngũ nên chưa sắm ǵ hết :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]