Re: Đời !!!!


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:23:54:

In Reply to: Re: Đời !!!! posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:14:03:

sng roi,,, bc đi ngủ đi chứ ..... đừng thức khuya qu coi chừng virus n xm nhập đ :):):):)


mua bảo hiểm cho tụi n cao ngt ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]