Re: neo neo neo


Posted by slh ..104..192.49 on Jul 19, 2019 at 15:14:47:

In Reply to: neo neo neo posted by DG on Jul 19, 2019 at 14:03:34:

c dịp th ủng hộ kinh tế v man ơi :o))

$20-$30 l cả lun ci pedi chứ c phải chỉ sơn đu khng, c tiệm mani+pedi cn dưới $30 đ, với lại c ai muốn cắt cho chảy mu đu man :o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]