Re: hỏi dân ở Texas


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on May 14, 2019 at 11:54:06:

In Reply to: Re: hỏi dân ở Texas posted by DG on May 14, 2019 at 11:07:19:

Nh́n nhanh chứ nh́n hoài or lâu lâu quay lại nh́n th́ tí nửa bi hỏi "Sao anh nh́n mấy ngụi đó dử vạy ?"
"Anh có quen họ khg ?"

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]