loi hua cua HA!


Posted by honhoang ..144..21.21 on May 18, 2020 at 10:15:14:

HA ơi lv sẽ delete mấy cái posts bàn về stock, và sẽ không post stock chat vào đa^y nữa :(
co that thế không HA?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]