Re: bác cáo


Posted by Lz ..107..109.94 on Jun 22, 2018 at 17:09:20:

In Reply to: Re: bác cáo posted by cáo on Jun 22, 2018 at 16:03:21:

Nghe bác khen cô ThiThi tối ngày làm tôi cũng thấy vừa lạ vừa ... quen :) Có khi nào tôi biết cô này không nhỉ? :)

Hỏi bác chứ có phải cô Thi Thi nhà ḿnh lúc trước ở California không? Miền nam Cali th́ phải?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]