Re: Bạch


Posted by Hải u ..73..174.114 on May 18, 2020 at 11:05:06:

In Reply to: Bạch posted by B on May 18, 2020 at 10:52:53:

Nghệ sĩ Bạch Tuyết l đo thương hay đng chung với Hng Cường, vợ của hộ vệ Phạm Huỳnh Tam Lang
BT ny by giờ bưng b CS dử lắm

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]