Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 12:39:37:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ posted by CH on Feb 15, 2019 at 12:34:54:

yup . chả biết lc no tri bom nổ DG gọi chị bịnh l tri bom nổ chậm hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]