Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 13, 2018 at 13:17:17:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by KT on Mar 13, 2018 at 13:05:13:

DG t mua purse ..... c vi ci thoi ...... tại t đeo .... c 1 ci đi wedding, and 3 ci đi party đựng phone, key ...... hm nay mới shop for purse lại, thấy ci kia rẻ $89, mua da xem c để đi wedding đuọc khong ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]