Re: đàn bà và gia đ́nh


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 12:41:08:

In Reply to: Re: đàn bà và gia đ́nh posted by CH on Feb 15, 2019 at 12:06:13:

Sống theo ư ḿnh, thích th́ làm sợ ǵ ai nói :) Chồnh ḿnh không có ư kiến th́ ai dám ư kiến vào nhỉ:):)
Anh Chung được cái tốt! Từ khi về hưu là bếp núc cũng về hưu luôn:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]