Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Mar 13, 2018 at 13:18:32:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by tbm on Mar 13, 2018 at 12:52:51:

"khng c kinh nghiệm sống dưới thời CS như thế no" Khỏi cần nuối tiếc D ơi:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]