Quang Minh, Hồng Đo


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 06, 2019 at 18:28:54:

chả biết tin dịch hay tin th.t, thấy internet đăng Quang Minh v H`ng Đo li dzị

thấy ngui trong showbiz ly dzị hoi , t c ai s'ng với nhau cho tới lc chếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]