Re: -> by stander


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 19:23:57:

In Reply to: Re: -> by stander posted by DG on May 14, 2019 at 19:15:47:

cắt dễ lắm DG ơi, vải dy th hơi kh v my may khng đủ mạnh nn may trầm tr trầm trật
chứ vai blazer th rất dễ, cắt trn vai o, tho ci tay ra rồi cứtheo đường của họ m cắt v 1 t sau đ cắt ci tay, cũng cắt pha trn vai theo đường cắt của họ, sau đ rp ci tay o lại
chứ o vest ci tay n c nt c đồ tm lum khng cắt từ lai tay ln được đu
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]