Re: ni chuyện shopping


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 27, 2018 at 09:19:28:

In Reply to: Re: ni chuyện shopping posted by KT on Nov 27, 2018 at 09:16:46:

DG m rảnh đi mall chắc cũng dớt 1 ci . nghe KT ni bữa đ sale uổng qu DG fải trng mẹ v sợ ra mall chen lấn nn np ở nh, chứ khong đi mall nếu đi chắc cũng vc o quần, purse, jewelry da (I love to look at jewelry ri ngứa tay dớt mua da )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]