Re: burberry on sale


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 23, 2019 at 18:27:58:

In Reply to: Re: burberry on sale posted by Q on Nov 23, 2019 at 18:18:54:

ừa bữa mnh đi Hawaii, thấy ci coach đ mới ra hng hm nay thấy n on sale 30% off nn định mua Q nghĩ mnh nn mua mu đen (dễ mặc đồ v khong sợ lổi thời) hay mu oxblood ?? oxblookd = mu tm right ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]