Re: V Đạo !


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jul 22, 2019 at 08:56:40:

In Reply to: Re: V Đạo ! posted by ngn tay on Jul 22, 2019 at 05:53:54:

ak thấy mọi người đều đưa 3 ngn tay ra, nhưng khng hiểu:) Bờm c thể giải thch cho ak hiểu được khng? B trng oai qa !!!. Ai ni g kệ họ h ....đường ta, ta cứ đi. Lu qa mới vo v nhớ bạn b. Khng lẽ chỉ v một hạt sạn mnh lại bỏ nguyn bt cơm??? Sự thật anh Chung & ak cũng ham zui với hoa l cnh v gip đỡ con chu. Bố vợ chu Duy Linh mới qua đời hm 7/18/19. Mi thứ năm ny mới thiu v mang về cha Việt Nam. Ở cha họ tnh ton giờ giấc sao đ, ak cũng khng hiểu lun:(
By giờ ak lại lo sưu tầm mấy cy na:), na Israel, Atemoya Geffner, Bradley, Priestly etc ....
Đang lm sạch vườn trước v sau ....lu b hết.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]