Re: to anh Bờm


Posted by Q ..192..191.10 on Sep 14, 2020 at 12:51:01:

In Reply to: Re: to anh Bờm posted by Bờm on Sep 14, 2020 at 11:59:47:

buồn gh
lu nay mnh khng nghe chị Hằng ni g về bịnh tnh của anh Hưu. thấy mới đy vẫn chụp hnh post face book anh ấy trng vẫn bnh thường
mnh bạn với chị Hằng trong thoi gian 8 năm lam ở AbbottMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]