Re: Am I expecting too much ?


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 22, 2019 at 10:10:05:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by My on Jul 22, 2019 at 10:03:09:

từ ngy bố mnh mất đuọc gần 3 năm, thấy chị du cứ lo lm ăn, lo tiệm của her, khong no'i ddu.ng to*'i chuye^.n me. mi`nh la^?n na`y no., nn mi`nh nghĩ "she is cool" by giờ mới thấy khong pha?i nhu* mi`nh nghi~ va` chả ai chịu đư.ng dai như mnh
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]