Re: Khẩu ....


Posted by CP --- Nhị Ca ..98..134.180 on Feb 10, 2020 at 08:33:55:

In Reply to: Khẩu .... posted by Bờm on Feb 10, 2020 at 08:01:54:

Ừ, th bn ci về từ "khẩu trang" h
theo tớ, trong lnh vực "thể thao bng đ", chng ta hay dng hng tiền vệ, trung vệ v hậu vệ, vậy th từ "khẩu vệ" l đng nhất
Nhưng lại l ton tiếng hn! Chữ mm mnh c từ băng như kim băng, băng b vết thương th chữ "khẩu băng" cũng l hon hảo nhất !!!

ới Nhị Ca ơi ! Nhị ca ơi (Nhị Ca l nh "ngn ngữ học" của chợ chỗm hổm ny !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]