Cảm tưởng về Cali


Posted by Mây ..198..221.52 on Jan 08, 2019 at 14:14:09:

Đung la đi dễ, khó về ... đồ ăn ngon, khí hậu tốt, zai xinh, gái đẹp, tài tử giai nhân dập d́u ... tiếc là chỉ được gặp Long cưng, Sóng cưng và nhh thôi, chứ chưa có dịp diện kiến nCH xinh zai, nàng k xinh gái ... tiếc ghê v́ lần đó lên SJ đi với bạn, không flexible schedule, nên không hẹn được ... hẹn làn khác nha mấy nàng :)



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]