Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 14:18:50:

In Reply to: Cảm tưởng về Cali posted by Mây on Jan 08, 2019 at 14:14:09:

May cho bác, bác mà gặp hai vị tài tử giai nhân CH và k th́ chắc hết đường về luôn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]