Re: Mứt Tết


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 23, 2020 at 08:31:58:

In Reply to: Re: Mứt Tết posted by tn on Jan 23, 2020 at 08:15:12:

Q khen như dzị c l TLN thng minh hay đẹp ???? hihihihi,,,,,


hm qua Q viet l thay nguoi đn b đẹp th hảy khen họ thng minh, v nguợc lại :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]