Re: TLN


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 11:26:21:

In Reply to: Re: TLN posted by ikhanh on Sep 14, 2020 at 11:23:10:

em tm cch trị mấy con ny rồi chị ơi. Sau khi cy nhn nh em bị bầy sc & chuột ln xơi sạch, em biết ra l tụi n sợ mi moth ball, em order moth crystal trn amazon về bỏ v ti ziplock đục lỗ cho bay mi ra rồi treo ln cy nhn nh mẹ, so far cho tới giờ l hơn thng rồi ko bị mất tri no, năm ngoi cy nh mẹ em cũng bị sc & chuột lm sạch nguyn cy, năm nay chắc được hơn 200 lbs nn em được ăn theo hehehe

chờ cht em lục hnh cy nhn nh mẹ em cho chị coi nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]