Re: giờ ny


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 15, 2020 at 08:10:56:

In Reply to: Re: giờ ny posted by tinh on Sep 15, 2020 at 08:06:27:

đng thế, mnh cũng tưởng l thế, tuy nhin td ni năng điệu đ, c bn s tt, nhưng khng c bn s tt everyday như GS ...

Mấy năm trước đy vắng bng td, rồi bỗng dưng she vo lấy nick tc di, mnh tưởng PV giả dạng nn ghẹo her l PV lm she buồn 5 pht ...hahhahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]