Re: Gi cả, ăn uống km ...


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 00:21:44:

In Reply to: Re: Gi cả, ăn uống km ... posted by Akla on Jan 08, 2019 at 21:39:18:

Xin lỗi hai cụ, ti đọc ci ny rồi nhớ đến ci cu hm trước bc no ni rất vui: "người ta nui con g l để ăn thịt con đ" thấy khng nhịn được cười :)

V tự nhin ti nghĩ "bc ni rằng khng ăn thịt con g, nhưng kỳ thực trong lng c khi lc no bc cũng mong được ăn thịt một con khc", vậy đ l ăn thịt trong tư tưởng rồi cn g. So với bc ch cũng đu c khc g mấy đu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]