Re: Gi cả, ăn uống km ...


Posted by Bờm ..73..180.33 on Jan 08, 2019 at 18:37:47:

In Reply to: Gi cả, ăn uống km ... posted by ch on Jan 08, 2019 at 17:19:28:

ha ha ha

Cục thịt b bao lớn m mo cnh hng thế ?
Thịt b c tnh cường dương, ăn nhiều coi chừng bửu bối cứ đựng đứng đng 12 giờ trưa coi bộ mệt g nha !
Ngoi ra chơi thịt b dễ bị goau lắm !

A(n vu*a` vu*`a tho^i thi` to^'t chu*' la.m du.ng thi` me^.t ga` la('m a` nha !

O^'i o^'i thi.t bo` cu*o*`ng du*o*ng o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]