Re: Am I expecting too much ?


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 22, 2019 at 13:15:58:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by DG on Jul 22, 2019 at 11:55:03:

mẹ DG có tiền không, đi vào nursing home ai trả tiền, hay tiền chính phủ cho bao nhiêu xài bây nhiêu
thật ra làm cha mẹ khôgn ai muốn con ḿnh phải khổ, nếu biết con ḿnh khổ, mẹ DG sẽ t́nh nguyện vui vẻ vào nursing home
ḿnh cŨng vậy đóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]