Re: Đon 2 ghế Senators tại GA


Posted by rd ..174..129.82 on Jan 05, 2021 at 22:05:18:

In Reply to: Đon 2 ghế Senators tại GA posted by ch on Jan 05, 2021 at 12:29:26:

đ bị bắt quả tang ăn gian hm nọ rồi chng sợ g khng ăn gian tiep, thứ ci khng ngn lởMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]