Re: Khó hiểu


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 25, 2019 at 09:10:05:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by KT ++ on Nov 25, 2019 at 08:59:32:

Có khó ǵ đâu, chỉ v́ bác KT dễ thương nên các cô ai cũng thích hết cả thôi :)

Nhưng cô nói trổng th́ bác đưa ví dụ đi xem thử cô ấy nói chuyện ra sao? Chứ có khi cô ấy nói vậy v́ không thích bản mặt của bác không chừng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]