Re: Khẩu


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 10, 2020 at 11:35:38:

In Reply to: Re: Khẩu posted by tn on Feb 10, 2020 at 11:21:53:

Nếu Mẽo có 1.5 tỷ dân, và toàn là dân thiếu văn minh, lịch sự, mà tuyên bố trắng trợn, mà chưa có cho army chuẩn bị đố phó, th́ hậu quả sẽ ra sao hả bà wẻng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]