Và tôi cũng nghiện ra


Posted by KT ..107..97.80 on Sep 14, 2020 at 17:10:27:

Là những người chia bài trong đó họ làm bộ thân thiện với những người chơi bài nhưng thật tế họ làm việc cho Employer của họ, họ đâu muốn ḿnh thắng nhiều, thắng là nhờ may mắn mà thôi:)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]