Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 15:21:52:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by DG on Jan 08, 2019 at 14:31:09:

Bác làm tôi hơi confused :)

Tôi tưởng cái đó đă quá rơ ngay từ cái reply đầu tiên, có ǵ mới đâu :) Yep, tôi ganh tị nhiều, thành ra biết, không khổ chút nào :)

Kỳ lạ là nhiều người nghĩ ḿnh là expert trong 1 area nào đó, trong khi bản thân ḿnh th́ đâu có đâu.

Ví dụ bác ko ganh tị nhưng lại biết người ganh tị thấy khổ ra sao

Bác Mây ko có tiền nhưng lại biết người có tiền khổ ra sao :)




Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]