Re: hỏi


Posted by DG ..73..229.99 on May 15, 2019 at 19:52:02:

In Reply to: hỏi posted by Q on May 15, 2019 at 19:45:15:

ignore mà sô'ng cho khoẻ Q ơi … nếu chuyện con của ḿnh th́ cố ga('ng prove là nó sai … ngay cả chô`ng, hắn làm sai ḿnh nói vài lần không nghe th́ kệ hắn, ignore cho khỏe thân ḿnh …. hihihi

bây giờ DG khoẻ re, kệ , ai làm ǵ th́ làm, DG đi chơi game, shop online, xem phim, vô đây 8, and login work … í c̣n sang nhà trông my mom (đang ở nhà mom, mưa quá xá)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]