Re: ngày xưa


Posted by DG ..71..169.34 on Jun 30, 2020 at 13:16:32:

In Reply to: Re: ngày xưa posted by Hải Âu on Jun 30, 2020 at 12:24:35:

em hắn nói: DG hay, chịu nổi chị bịnh, vợ nó khong chịu ở chung đâu …. không chịu cũng phải chịu v́ hắn không bao giờ bỏ chị bịnh, hắn thương gia đ́nh hắn lắm, mà chả ai (ngụi du*ng) dám chứa chị bịnh trừ phi đem vô nhà thương điên, mà chị bịnh chưa có điên để đưa vào đó

có lẽ nhờ DG đuọc bố mẹ dạy cách làm ngụi … nhiều lần DG tâm sự với bố về chị bịnh lúc chị qua^.y làm DG bực … bố bảo: chị đâu có muốn bị bịnh, ông trời chọn chị nên chị phải lảnh, con ra'ng lờ đi mà sô'ng, giu'p dduo.c gi` thi` giu'p, rui` co`n da.y DG la` vo*. cho^`ng kho^ng ne^n ga^y go^? vi` tie^`n … ru`i sau na`y bo^' ma^'t, me. bi. bi.nh la^?n, DG tro^ng me. ne^n ta'nh ti`nh cool down ho*n, kho^ng cha^'p nha^'t ba ca'i le? te?, kho^ng kie^'m chuye^.n vo*'i nguoi` be^n ca.nh mi`nh, vo*. cho^`ng cha? co' ga^y gi` he^'t , 4 năm nay, vợ chồng chả gia^.n nhau 1 lần, có lời qua tiê'ng lại 1 tí rùi bỏMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]