Khó hiểu


Posted by KT ..107..97.134 on Nov 25, 2019 at 08:52:58:

Phụ nữ thiệt là khó hiểu, hôm nay tôi có đ̣n bánh tét, hỏi cô hay cho tôi đồ ăn có muốn ăn không, v́ là bánh tét nhưn thịt, thường th́ cô nầy hay ăn bánh tét nhưn chuối . Chỉ có vậy thôi mà cổ trả lời vừa đớt đát vừa nhăo và hôm nay thêm tật cái môi của cổ cong cong méo méo , hỏi tôi tứ lung tung, nào là mua ở đâu, mua bao nhiêu, v.v. .... rồi có một cô khác khi nói chuyện với tôi th́ chuyên môn nói trổng, không kêu bằng anh hay bằng chú ǵ hết chỉ nói trổng trổng vậy thôi, . Phụ nữ thiệt là khó hiểu .....,,Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]