Re: Ăn nhiều v ngon


Posted by DG ..73..229.99 on May 15, 2019 at 19:40:00:

In Reply to: Re: Ăn nhiều v ngon posted by HA on May 15, 2019 at 19:12:03:

ừa họ ni c thể my necks đau ri ko tới ci vai v xuống tay . mới tập the^m 1, 2 set . DG bớt nhiều ri nhưng cn đau v khong đưa tay cao v gải lưng đuọc nn mới đi physical therapy hy vọng vi tha'ng sẽ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]