Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by My ..198..152.52 on Jan 08, 2019 at 14:37:28:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by O(*_*)O on Jan 08, 2019 at 14:35:28:

no chng kia đi qua Mỹ tu rồi ... bạn trai cũ của Hạnh l bạn của M ... lc nghe chng kia giới thiệu bạn gi ... thy xinh xăn nhu m th mừng cho bạn mnh ... ngờ đu mấy năm đọc bo ... :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]