Re: K à


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 08, 2019 at 14:10:02:

In Reply to: Re: K à posted by Lz on Mar 08, 2019 at 14:05:03:

nếu tôi ở VN và chưa từng ra nước ngoài, chưa từng đi học HS ở nước ngoài th́ tôi sẽ không dám nói ḿnh lùn ...

Khi đi học HS hồi mới qua CAnada, th́ đứa bạn nào cũng gọi tôi là "shorty" ...th́ ḿnh mới biết ḿnh lùn ...:))

Nói thế chứ chiều cao lư tưởng cho đàn ông là 1m8 ...

Tôi có cá tánh khác người đó là 1 là có tất cả, 2 là chả có ǵ ...so far tôi prefer là chẳng có ǵ ..:)))

Nếu chắc ăn về VN lấy 1 cô gái nhan sắc tầm thường, th́ tôi thấy safe hơn là lấy các cô chưn dài ...

Biết đâu tôi lấy các cô nhan sắc tầm thƯờng th́ tôi lại thành công th́ sao, lúc lên voi th́ tôi lại dơ? chứng, bỏ bê vợ ḿnh mà chạy theo các cô chưn dài ...hahahha..cái này tôi biết sẽ xáy ra ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]