Re: to anh Bờm TĐICK


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 14, 2020 at 13:14:02:

In Reply to: Re: to anh Bờm posted by ak&CP on Sep 14, 2020 at 12:17:11:

ha ha ha ha

Xin đa tạ Đại Ca v Đại Tỷ

Bạn Hưu v Bạn Tỷ l 2 chiến hừU thn ở chung phng trong qun trường 1972. L Trung Đội Trưởng Trung Đi I Cơ Kh (TĐICK) tớ thường coi sc 2 bạn ny va` 28 ca'c ba.n ddo^`ng khoa' ! !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]