Re: Khẩu


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 10, 2020 at 11:00:50:

In Reply to: Re: Khẩu posted by anhkhachquen on Feb 10, 2020 at 10:53:17:

police sẽ rà theo ḿy clips video đó bắt tụi khựa ǹy

từ nay tui sẽ mang theo gíy xài khi phải đi rr cng c̣ng, may là h̀i đó giờ tui khg bao giờ ng̀i đụng v cái toilet seat ...

hy vọng đó chỉ là clips vịtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]