Re: Nói chuyện road trip


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 14:30:56:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by Lz on Jan 08, 2019 at 14:12:18:

Ở Texas đụng đâu cũng có dầu hoả cả bác ạ .... Nói kiểu mấy ông VC khi mới vào Saigon thấy TV, Tủ lạnh ....Nói ngoài Hà nội TV, Tủ Lạnh đầy đường đó bác:):) Lâu lâu cho ak nói khoác một chút nhá bác!!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]