Re: Khẩu


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 10, 2020 at 10:48:54:

In Reply to: Re: Khẩu posted by anhkhachquen on Feb 10, 2020 at 10:40:08:

sao tui thấy you càng ngày càng giống anh hl à nhen, toàn gây confusing to me eheheee

nếu khí là không khí thì khẩu khí là cái respirator :D
respirator = an apparatus used to induce artificial respiration.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]